Překlady - Tlumočení - Francouzština

 

Nabízím obousměrné překlady v  oborech právo, ekonomika, obchod, technika, cestovní ruch a  další.

Mám jazykovědné vzdělání, vysokoškolské studium jsem absolvovala na francouzské univerzitě, v zemi jsem dlouhodobě pobývala. Mám nejen výborné znalosti jazykové, ale také znalosti specifik země, její kultury a mentality, které jsou nenahradilnou součástí překladatelsko - tlumočnické práce.

 

Má práce je mým koníčkem, proto překládám v podstatě vše a ráda.

 

Disponuji bohatými odbornými a elektronickými zdroji, čerpám informace a  podklady ze všech dostupných odborných  zdrojů.

Fotogalerie: Úvod