Překládám texty z oblasti práva, ekonomiky, obchodu, techniky, cestovního ruchu, nejčastěji smlouvy, soudní rozhodnutí, žalobní návrhy,  úřední dokumenty a formuláře, dokumentaci k veřejným zakázkám včetně technických zadání, certifikáty, manuály, návody, pokyny k údržbě, revizní zprávy, patentové nároky, bezpečnostní listy, bezpečnost práce, daně, prezentace, inzerce, reklamní a informační  publikace, lékařskou techniku, lékařské zprávy a jiné texty.