Překlady -      od 200 Kč za normostranu (1800 znaků včetně mezer)

                     Cena u konkrétní zakázky se odvíjí od  stupně odbornosti, rozsahu a spěšnosti zakázky.

Ráda Vám udělám cenouvou nabídku, je to zdarma!

 

Tlumočení   - 1 800 Kč za půlden tlumočení (do 4 pracovních hodin)

                    3 500 Kč za tlumočnický den  ( do 8 pracovních hodin)

                       500 Kč za hodinu (hodinouvou sazbu aplikuji pouze v případě přesčasu - nad 8 pracovních hodin)